Trgovačka 85b
Čukarica, Beograd

Spoljašnje uređenje


Projektovanje spoljašnje fasade danas prate princip modernizacije i naglašavanja kvaliteta fasade i kompleksnost izrade. Vodi se računa i o okolini objekta, zaštiti životne sredine, uređivanju dečijih igrališta u sklopu ili van predškolskih ustanova i osnovnih škola. Poklanja se pažnja jednom od većih problema u zonama stambenih zgrada ili poslovnih objekata, a to su parkirališta i njihovo uređenje.